Stigma neplodnosti přetrvává a tíhu nesou ženy+

 • ČTENÍ ČAS 15 MIN
 • ZVEŘEJNĚNÉ 02 listopadu, 2023
 • AUTOR Donna

Hlavní poznatky

 • Neplodnost je definována jako neschopnost dosáhnout otěhotnění po 12 měsících pravidelného nechráněného sexu.
 • Neplodnost je problém žen+ i mužů+, ale břemeno neplodnosti stále těžce dopadá na ženy+, které se za ni cítí být obviňovány častěji než muži+.
 • Stigma může mít škodlivé sociální a psychologické důsledky, od vyloučení a rozvodu až po sociální stigma, které vede k izolaci a stresu.

Stigma neplodnosti přetrvává a tíhu nesou ženy+

Břemeno neplodnosti ženy+ velmi tíží a může vést k úzkostem, stresu a izolaci. Doufáme však, že veřejné povědomí o menstruačním zdraví se zvyšuje a věda zabývající se plodností jde rychle kupředu.

“Vždycky si myslím, že protože nemůžu mít děti, jsem něco méně než ostatní. Tahle představa mě opravdu trápí“, popisuje 34letá žena+ z Íránu svoje pocity ze života s desetiletými problémy s neplodností. Mladá žena+ byla jednou z účastnic íránského průzkumu z roku 2021, který sledoval zkušenosti žen+ s problémy s neplodností v této asijské zemi.

Její odpověď byste však mohli jednoduše slyšet v kterékoliv zemi nebo kontinentu. Tlak na vlastní děti je univerzální a pociťují jej zejména ženy+. I když je neplodnost běžná, je stále silně stigmatizována a utajována a často vede k pocitu hanby.

Zůstává také velmi citlivým tématem a diskuze o důsledcích se na veřejných fórech a na sociálních sítích objevily teprve nedávno. To je nadějné znamení – věříme, že pouze otevřenou diskuzí, upřímností a realismem budeme schopni vytvořit přívětivější prostředí pro lidi, kteří nemůžou nebo nechtějí mít děti.

Neplodnost definována

Z klinického hlediska je neplodnost definována jako neschopnost dosáhnout otěhotnění po 12 měsících pravidelného nechráněného sexu. 1 Obecně celosvětově trpí neplodností 8 až 12 procent párů v reprodukčním věku. 2 Mezi ženami+ je postiženo více než 10 procent. 3

Většina ženských+ problémů s plodností pramení z fyziologické příčiny – v důsledku nepopiratelného biologického faktu, že se narodíte s daným počtem vajíček, jejichž množství s věkem klesá. U žen+ se schopnost plodnosti výrazně snižuje po 35 letech a u mužů+ ve věku okolo 40 až 45 let. 4 5 6

Nejčastějšími viníky neplodnosti jsou problémy s ovulací, hormonální nerovnováha a strukturální problémy, jako jsou ucpané vejcovody nebo děložní myomy. Endometrióza a syndrom polycystických vaječníků také mohou ovlivnit schopnost otěhotnět. Jedná se o hormonální poruchu a endometrióza je stav, kdy tkáň podobná tkáni sliznice dělohy roste mimo dělohu. A konečně, také mnohé faktory vašeho životního stylu ovlivňují vaši plodnost, včetně kouření, stravy a konzumace alkoholu. 7 8 9 Přejděte na náš vyhrazený článek, kde se dozvíte více o příčinách a léčbě neplodnosti.

Je to problém obou pohlaví

Neplodnost je ženský+ i mužský+ problém. Přibližně 30 procent všech případů neplodnosti je způsobeno samotnými ženskými+ faktory, 30 procent samotnými mužskými faktory, 30 procent kombinací obojího a zbývajících 10 procent je připisováno nevysvětlitelným důvodům. 10

Navzdory těmto skutečnostem břemeno neplodnosti těžce dopadá na ženy+, které mají pocit, že jsou za ni obviňovány více než muži+. Jeden nedávný průzkum zjistil, že vnímání sociálního vyloučení bylo přítomno u 43 procent žen+ a 29 procent mužů+. 11 Podobně další průzkum ukázal, že 40 procent žen+ s problémy s plodností věří, že společnost si bude myslet méně o ženě+, která nemůže mít děti, a 45 procent si myslí, že stereotypy ohledně neplodnosti se jich osobně dotkly. 12

Dopady na duševní zdraví

Stigma neplodnosti může mít škodlivé sociální a psychologické důsledky, od vyloučení a rozvodu až po sociální stigma, které vede k izolaci a stresu. U žen+ může vyvolat pocit viny a ohrožovat jejich sebeúctu. 1314

Ženy+ popisují pocity studu a méněcennosti, bezcennosti a ztráty kontroly. Některé se bojí rozvodu a rozchodu, obzvláště pak v asijských a afrických společnostech. V nejhorších případech jsou ženy+ slovně ponižovány, obviňovány ze svého stavu a nazývány sterilními. Slovní sarkasmy jako neplodný strom nebo neúrodná půda jsou typickými urážkami. 15161718

Stigmatizace může být ve skutečnosti bolestivější než neplodnost samotná. V průzkumu Modern Fertility 60 procent účastníků uvedlo, že se pociťují obavy o svou plodnost.19 Studie dokonce ukázaly, že ženy+, které se snaží otěhotnět, zažívají stejnou míru úzkosti a deprese jako ženy+ s rakovinou, AIDS a srdečními chorobami. 20

Neplodnost je zvláště stigmatizována v rozvojových zemích, kde je plození dětí ústředním bodem ženské+ identity. 21 V některých afrických zemích je například vyvíjen tlak na prokázání plodnosti brzy po svatbě a menstruace je považována za “špatnou nemoc”. 22

V kulturách bez konceptu dobrovolného života bez dětí je nemožné skrývat neplodnost. Ženy+ jsou psychicky i fyzicky napadány a vina, že nemohou vynosit dítě, je pouze na nich. 23

Pamatujte si, nejste sama

Lidé reagují na stigma různě. Někteří používají obranné mechanismy – ukrývají neplodnost za maskou, a nakonec se problému postaví sami, což může vyvolávat ještě větší úzkost. Strach, že by jejich tajemství mohlo být prozrazeno, jen vyvolává napětí a vyvolává pocit viny.

Naštěstí to tak být nemusí. Přestože tlak společnosti tíží, mnozí mohou najít podporu u partnerů, rodiny (zejména maminek) nebo skupin dalších žen+, které čelí problémům s neplodností. Ve skutečnosti – podpora lidí se stejnou zkušeností hraje zásadní roli v terapeutických službách a přidává perspektivu duševního zdraví k formální léčbě. Když se pacienti navzájem podporují, najdou komunitu, která může sejmout stigma a osamělost neplodnosti. Zdravotničtí pracovníci doporučují, aby ženy+ čelící problémům s neplodností komunikovaly s rodinou a přáteli a vyhýbaly se izolaci. Zároveň je stejně důležité starat se o sebe tak, že budete mít dostatek spánku, pohybu a času sama pro sebe. 2425

Navíc jsou dnes informace mnohem snadněji dostupné. Internet otevřel dveře k neuvěřitelným sbírkám zdrojů, které hovoří o příčinách neplodnosti a možnostech léčby. Ženy+ si samy říkají, že chtějí více informací, zejména o faktorech, které snižují plodnost a vlivu jejich hormonů. 26

Zároveň mnozí nacházejí povzbuzení a motivaci, když influenceři a známé osobnosti zveřejňují své zkušenosti. Michelle Obamová například sdílela svoje strasti s potratem. Řekla, že měla pocit, že selhala, neboť nevěděla, jak časté potraty jsou – “protože o nich nemluvíme”. Stejně jako mnoho dalších žen+ se vnímala jako zlomená. Michelle a bývalý prezident Barack Obama mohli mít své dcery Sashu a Maiu díky léčbě IVF, když bylo Michelle něco přes 30 let.

Léčba neplodnosti

A konečně, neplodnost neznamená konec snu stát se rodičem. To, že máte momentálně potíže s otěhotněním ještě neznamená, že je to navždy. Většina pacientek, které bojují s neplodností, nakonec otěhotní, zejména díky úžasným pokrokům v technologiích.

Léčebné postupy zahrnují léčbu, která stimuluje ovulaci, chirurgické zákroky k nápravě děložních problémů nebo intrauterinní inseminaci. Možná budete muset podstoupit technologie asistované reprodukce, jako IVF, dárcovství vajíček a spermatu. Zmrazování vajíček také představuje novou vlnu svobody pro ty, co se z jakýchkoliv osobních důvodů rozhodnou odložit rodičovství. 272829 Více o těchto a dalších možnostech se dozvíte v našem článku zde.

Krok za krokem k chápavějšímu světu

Je ještě dlouhá cesta k tomu, než se tabu a stigmata neplodnosti, kterým čelí lidé, kteří nemohou mít vlastní děti, stanou minulostí. Ale pokaždé, když někdo upozorní na tyto boje a nespravedlnosti, jsme o krok blíže chápajícímu světu.

POZNÁMKY POD ČAROU

 1. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infertility
 2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32446954/
 3. https://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/perspective/en/
 4. https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/age-and-fertility
 5. https://www.britishfertilitysociety.org.uk/fei/at-what-age-does-fertility-begin-to-decrease/
 6. https://www.acog.org/Patients/FAQs/Having-a-Baby-After-Age-35-How-Aging-Affects-Fertility-and-Pregnancy?IsMobileSet=false
 7. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2019.00346/full
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5504800/
 9. https://www.reproductivefacts.org/news-and-publications/patient-fact-sheets-and-booklets/documents/fact-sheets-and-info-booklets/smoking-and-infertility/
 10. https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/infertility-in-women
 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5894536/
 12. https://academic.oup.com/humrep/article/27/5/1383/696393
 13. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17580298/
 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6016043/
 15. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24069756/
 16. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22357772/
 17. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26412629/
 18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6670265/
 19. https://modernfertility.com/modern-state-of-fertility-2019/
 20. https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/infertility-and-stress
 21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3383794/
 22. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26412629/
 23. https://academic.oup.com/humrep/article/27/5/1383/696393
 24. https://womensmentalhealth.org/specialty-clinics/infertility-and-mental-health/
 25. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405661818300388
 26. https://modernfertility.com/modern-state-of-fertility-2019/
 27. https://www.hfea.gov.uk/treatments/explore-all-treatments/
 28. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/infertility/diagnosis-treatment/drc-20354322
 29. https://academic.oup.com/humrep/article/27/5/1383/696393
Přehled článků