Kontakty, pravidla a podmínky

NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁNO JAN 18, 2023

KONTAKTUJTE NÁS

CONTACT US

Chcete-li vyřešit stížnost týkající se Stránek nebo získat další informace týkající se používání Stránek, kontaktujte nás na adrese:

Donna personal pharmacy s.r.o.
Národní 60/28
Nové Město, Praha 110 00
Česko
info@mydonna.com

Odpovědný lékárník/manažer lékárny
Mgr. Silvia Winter
silvia.szeteiova@mydonna.com
Provozní doba: Pon – Pá 8:00 – 16:00
Otevírací doba lékárny: Pon – Pá 9:00 – 11: 00, 13:00 – 15:00
Telefonní číslo: +420 530 500 776

V případě podezření na nežádoucí účinky nebo dotazů týkajících se kvality léků kontaktujte, prosím, výše uvedeného lékárníka(ci).

info@mydonna.com

Kontaktní údaje Státního ústavu pro kontrolu léčiv
SÚKL Šrobárova 48 100 41 Praha 10
+420 272 185 111
posta@sukl.cz
https://www.sukl.eu/sukl/contacts

1. SOUHLAS S PODMÍNKAMI

Tyto Všeobecné smluvní podmínky představují právně závaznou smlouvu uzavřenou mezi vámi, ať už osobně nebo jménem subjektu („vy“) a společností Donna My Personal Pharmacy („Společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“), týkající se vašeho přístupu k webovým stránkám na adrese https://www.mydonna.com a jejich používání, jakož i jakékoli jiné formy médií, mediálního kanálu, mobilních webových stránek nebo mobilních aplikací, které s nimi souvisejí, jsou s nimi propojeny nebo jsou s nimi jinak spojeny (souhrnně „Stránky“). Společnost je registrovaná v Česku a sídlí na adrese Národní 60/28, Nové Město, Praha 110 00. Naše DIČ je CZ13996843. Souhlasíte s tím, že přístupem na Stránku jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO VŠEOBECNÝMI SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI, PAK MÁTE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT TYTO STRÁNKY A MUSÍTE JEJICH POUŽÍVÁNÍ OKAMŽITĚ PŘERUŠIT.

Doplňkové smluvní podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny na Stránce, jsou zde výslovně zahrnuty odkazem na uvedené podmínky nebo dokumenty. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení čas od času provádět změny nebo úpravy těchto Všeobecných smluvních podmínek. O veškerých změnách Vás budeme informovat aktualizací data „poslední aktualizace“ těchto Všeobecných smluvních podmínek a vy se vzdáváte jakéhokoli práva na to, abyste o každé takové změně obdrželi konkrétní oznámení. Ujistěte se prosím, že při každém použití našich stránek si zkontrolujete příslušné Podmínky, abyste byli informováni, které Podmínky platí. Budou se na Vás vztahovat změny v jakýchkoli revidovaných Všeobecných smluvních podmínkách a bude se mít za to, že jste o nich byli informováni a že jste je přijali, pokud budete pokračovat v používání Stránek po datu zveřejnění těchto revidovaných Všeobecných smluvních podmínek.

Informace poskytnuté na Stránce nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by taková distribuce nebo použití byly v rozporu se zákonem nebo předpisy nebo které by na nás vztahovali jakoukoliv registrační povinnost v rámci takové jurisdikce nebo země. Podobně, ti, kdo se rozhodnou vstoupit na Stránku z jiné lokality, tak činí ze své vlastní iniciativy a jsou výlučně odpovědní za dodržování místních zákonů v takém jejich rozsahu, v kterém se tyto místní zákony uplatňují, pokud vůbec.

Tyto Stránky jsou určeny pro uživatele, kterým je alespoň 13 let. Všichni uživatelé, kteří jsou nezletilí v jurisdikci, ve které mají bydliště (obvykle mladší 18 let), musí mít povolení svého rodiče nebo právního zástupce k používání Stránek a musí na ně být přímo dohlíženo. Pokud jste nezletilí, musíte si tyto všeobecné smluvní podmínky přečíst a souhlasit s nimi ještě před tím, než budete Stránku používat.

2. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Pokud není uvedeno jinak, tyto Stránky jsou naším vlastnictvím a všechny zdrojové kódy, databáze, funkce, software, vzory webových stránek, audio, video, text, fotografie a grafika na Stránkách (společně dále jen „Obsah“) a ochranné známky, servisní značky a loga v nich obsažené (dále jen „Známky“) vlastníme nebo ovládáme my, nebo jsou nám poskytovány na základě licence a jsou chráněny zákony o autorských právech a ochranných známkách a různými dalšími zákony o duševním vlastnictví a nekalé soutěži Spojených států, mezinárodními zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami. Obsah a Známky jsou na Stránkách poskytovány „tak, jak jsou k dispozici“ pouze pro vaše informace a osobní použití. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Všeobecných smluvních podmínkách nesmí být žádná část Stránek a žádný Obsah nebo Známky kopírovány, reprodukovány, agregovány, znovu publikovány, nahrány, zveřejněny, veřejně zobrazeny, kódovány, přeloženy, přenášeny, distribuovány, prodávány, licencovány nebo jinak využívány pro jakékoli komerční účely bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

Za předpokladu, že jste oprávněni používat Stránek, je vám udělena omezená licence k přístupu a používání Stránek a ke stažení nebo tisku kopie jakékoli části Obsahu, ke které jste řádně získali přístup výhradně pro Vaše osobní, nekomerční použití. Vyhrazujeme si veškerá práva, která vám nejsou výslovně udělena na Stránkách, Obsahu a Známkách.

3. VYJÁDŘENÍ UŽIVATELŮ

Používáním Stránek prohlašujete a zaručujete, že: (1) všechny registrační údaje, které poskytnete, budou pravdivé, přesné, aktuální a úplné; (2) budete zachovávat přesnost těchto informací a podle potřeby tyto registrační údaje neprodleně aktualizovat; (3) máte právní způsobilost a souhlasíte s dodržováním těchto Všeobecných smluvních podmínek; (4) nejste mladší 13 let; (5) nejste nezletilá osoba v jurisdikci, ve které sídlíte, nebo pokud jste nezletilá osoba, obdrželi jste rodičovské povolení k používání Stránek; (6) nebudete přistupovat na Stránky automatizovanými nebo jinými než lidskými prostředky, ať už prostřednictvím robota, skriptu nebo jinak; (7) nebudete Stránek používat k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům; a (8) vaše používání Stránek nebude porušovat žádné platné zákony nebo předpisy.

Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo zrušit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí používání Stránek (nebo jakékoli jejich části).

4. REGISTRACE UŽIVATELE

Můžete být požádáni, abyste se na Stránkách zaregistrovali. Souhlasíte s tím, že své heslo zachováte v tajnosti, a budete zodpovědní za veškeré používání svého účtu a hesla. Vyhrazujeme si právo odstranit, získat zpět nebo změnit vámi vybrané uživatelské jméno, pokud podle našeho výhradního uvážení zjistíme, že takové uživatelské jméno je nevhodné, obscénní nebo jinak nevhodné.

5. PRODUKTY

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy, funkce, specifikace a podrobnosti o produktech dostupných na Stránkách. Nezaručujeme však, že barvy, funkce, specifikace a detaily produktů budou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bez jakýchkoli jiných chyb a váš elektronický displej nemusí přesně zobrazovat skutečné barvy a detaily produktů. Všechny produkty podléhají různé dostupnosti, a nemůžeme zaručit, že konkrétní položky budou skladem. Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit distribuci jakéhokoli produktu. Ceny za všechny produkty se mohou změnit.

6. NÁKUPY A PLATBY

Přijímáme následující způsoby platby:

 • Visa
 • Mastercard
 • American Express

Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené prostřednictvím těchto Stránek. Dále souhlasíte s okamžitou aktualizací údajů o účtu a platbách, včetně e-mailové adresy, platební metody a data vypršení platnosti platební karty, abychom mohli dokončit Vaše transakce a podle potřeby Vás kontaktovat. Dle našeho uvážení bude k ceně nákupu připočtena daň z prodeje. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit ceny. Všechny platby jsou v místní měně.

Souhlasíte s tím, že zaplatíte všechny poplatky za nákupy a veškeré příslušné poplatky za dopravu za ceny, které jsou platné v čase nákupu, a opravňujete nás účtovat vámi zvolenému poskytovateli plateb jakoukoli takovou částku při zadání objednávky. Pokud se na Vaši objednávku vztahují opakující se poplatky, pak souhlasíte s tím, že vám budeme účtovat Vaši platební metodu opakovaně, aniž bychom od Vás vyžadovali předchozí souhlas s každou opakující se platbou, a to do doby, než zrušíte příslušnou objednávku. Vyhrazujeme si právo opravit případné chyby v cenách, a to i v případě, že jsme o platbu již požádali nebo ji obdrželi.

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku zadanou prostřednictvím Stránek. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo z tohoto účtu, stejnou platební metodou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho vlastního úsudku zdají být zadány dealery, prodejci nebo distributory.

7. ZPŮSOB DORUČENÍ A DOPRAVA

Objednané produkty budou odeslány nejpozději do 48 hodin v pracovní dny od zadání objednávky. V případě, že společnost Donna My Personal Pharmacy nebude schopna splnit svou povinnost, protože zboží nebude skladem, bude o tom informovat zákazníka(ci) na jeho/její e-mailové adrese do 24 hodin.

Objednané produkty budou doručeny běžnou doručovací službou. Náklady na doručení jsou uvedeny v nákupním košíku a při placení.

Výrobky budou dodávány ve vhodném obalu tak, aby byla zajištěna důvěrná povaha výrobku. Balení zajistí zachování kvality léčivých přípravků.

Pokud společnost Donna My Personal Pharmacy expeduje objednané produkty včas, neodpovídá za překročení dodací lhůty ze strany smluvního dodavatele. Doručení je prováděno na adresu uvedenou kupujícím při registraci nebo objednávce. Pokud se v době doručení na adrese nikdo nenachází, kurýr zanechá oznámení o doručené zásilce nebo o pokusu o předání zboží.

Přepravní partner:
https://www.ppl.cz/
PPL CZ s.r.o
K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany
25194798
CZ25194798

8. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Některé výrobky dostupné na Stránkách patří do kategorií léčiv, doplňků stravy, zdravotnických prostředků a in vitro diagnostiky. Tyto produkty mohou přijít do styku s lidským tělem a tělními tekutinami a některé také vyžadují skladování při kontrolované teplotě. Proto není možné objednané zboží vrátit.

Pokud se dodané produkty liší od objednaných produktů (byli dodány nesprávné produkty), zákazník nás kontaktuje na jednom z uvedených kontaktů (telefon nebo e-mailová adresa) a my zajistíme převzetí a výměnu produktů za správné na naše vlastní náklady. Původně dodávané produkty mohou být vráceny pouze v neotevřených a nepoškozených obalech.

Pokud dodané výrobky nesplňují vlastnosti nebo specifikace objednaných výrobků (dodávka vadných produktů), musí nás zákazník informovat do 8 dnů od převzetí výrobku. V případě, že vada nemohla být zjištěna při běžné prohlídce v době převzetí produktu (skrytá vada), musí nás zákazník informovat do 8 dnů ode dne, kdy vadu zjistil, jinak toto právo ztrácí. Nejsme odpovědní za chyby, které se objeví po uplynutí 6 měsíců od dodání produktu.

Pokud je při převzetí zásilky patrné, že zboží nebo balíček je fyzicky poškozen, postrádá obsah nebo vykazuje známky otevření, musí zákazník zahájit reklamační řízení s poskytovatelem doručovacích služeb. Společně s poskytovatelem doručovacích služeb zajistíme, aby byla stížnost vyřešena v co nejkratší možné době.

Spotřebitel nebo zákazník musí v oznámení o chybě popsat vadu podrobněji a umožnit nám kontrolu dané položky.

Spotřebitel nebo zákazník, který nám včas a správně oznámil vadu, má právo do dvou let od podání oznámení vady požadovat, abychom:

 • Opravili vadu výrobku nebo
 • Vrátili část zaplacené částky v poměru k dané chybě nebo
 • Vyměnili vadný výrobek za nový bezchybný výrobek nebo
 • Vrátili zaplacenou částku.

V každém případě má spotřebitel nebo zákazník také právo požadovat od nás náhradu škody, zejména náhradu nákladů na materiál, náhradní výrobky, práci, transfer a přepravu výrobků vzniklých v důsledku plnění povinností podle předchozího článku.

Kontaktní údaje pro reklamaci

Address:
Donna personal pharmacy s.r.o., Národní 60/28, Nové Město, Praha 110 00
Donna my personal pharmacy, Heršpická 11e, 639 00 Brno⁠
E-mail: complaints@mydonna.com
Telephone: +420 530 500 776

Jaké jsou podmínky Donny pro vrácení zboží?

Je nám velmi líto, že chcete něco vrátit. Bohužel, vzhledem ke křehké a osobité povaze nemůžeme akceptovat vrácení registrovaných léčivých přípravků (Ladiva).

Spotřebitel nebo kupující má právo vrátit výživové doplňky a zdravotnické prostředky do 14 dnů od převzetí balíčku. Objednané produkty lze vrátit pouze v neotevřeném a nepoškozeném obalu. Náklady na vrácení zboží hradí sám spotřebitel nebo kupující.

Pokud se dodané produkty liší od objednaných produktů (chybně dodané produkty), kontaktuje zákazník e-mailovou adresu a lékárna Donna my personal pharmacy zajistí na vlastní náklady vyzvednutí a výměnu produktů za vhodné. Původně dodané produkty lze vrátit pouze v neotevřeném a nepoškozeném obalu.

Pokud dodané produkty neodpovídají vlastnostem nebo specifikacím objednaných produktů (dodávka produktů s vadou), musí o tom kupující informovat lékarnu Donna my personal pharmacy do osmi dnů ode dne převzetí produktu. Pokud nebylo možné závadu zjistit při běžné prohlídce při převzetí (skrytá závada), musí o tom kupující informovat do osmi dnů ode dne, kdy závadu zjistil, jinak toto právo ztrácí. Donna my personal pharmacy nezodpovídá za vady, které se objeví po uplynutí šesti měsíců od dodání produktu.

Pokud je při převzetí zásilky patrné, že je zboží nebo obal fyzicky poškozen, jeho obsah chybí, nebo jeví známky otevření, musí kupující zahájit reklamační řízení s přepravní službou a informovat lékárnu Donna my personal pharmacy. Společně se zásilkovou službou se postaráme o vyřízení reklamace v co nejkratším čase.

Pro vrácení nebo reklamaci kontaktujte zde.

9. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

K Stránkám nesmíte přistupovat ani je používat k jiným účelům, než pro které ji zpřístupňujeme. Stránky nesmí být používány v souvislosti s žádnými komerčními snahami s výjimkou těch, které výslovně schvalujeme nebo doporučujeme.

Jako uživatel Stránek souhlasíte s tím, že nebudete:

 • Systematicky získávat data nebo jiný obsah ze Stránek za účelem vytvoření nebo sestavení, přímo či nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez našeho písemného svolení.
 • Podvádět, klamat nebo uvádět nás a ostatní uživatele v omyl, zejména při pokusu dozvědět se citlivé informace o účtu, jako jsou uživatelská hesla.
 • Obcházet, zakazovat nebo jinak zasahovat do bezpečnostních funkcí Stránek, včetně funkcí, které brání nebo omezují používání nebo kopírování jakéhokoli Obsahu nebo prosazují omezení používání Stránek a/nebo Obsahu v nich obsaženého.
 • Znevažovat, pošpiňovat nebo jinak podle našeho názoru poškozovat nás samé a/nebo naše Stránky.
 • Používat jakékoliv informace získané ze Stránek k obtěžování, hrubému zacházení nebo ubližování jiné osobě.
 • Neoprávněně využívat naše služby podpory nebo předkládat falešná hlášení o zneužití nebo pochybení.
 • Používat tyto Stránky způsobem, který není v souladu s platnými zákony nebo předpisy.
 • Zapájet se do neoprávněného vytváření tzv. rámů (“frames”) nebo odkazů na Stránku.
 • Nahrávat nebo přenášet (nebo pokoušet se o nahrání nebo přenos) viry, trojské koně nebo jiný materiál, včetně nadměrného používání velkých písmen a spamování (nepřetržité zveřejňování opakovaného textu), které narušuje nepřerušované používání a užívání Stránek jakoukoli jinou stranou nebo upravuje, narušuje, narušuje, mění nebo narušuje používání, funkce, vlastnosti, provoz nebo údržbu Stránek.
 • Zapájet se do jakéhokoli automatizovaného používání systému, například pomocí skriptů pro odesílání komentářů nebo zpráv, nebo pomocí jakékoli těžby dat, robotů nebo podobných nástrojů pro shromažďování a extrakci dat.
 • Odstraňovat upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva z jakéhokoli obsahu.
 • Pokoušet se vydávat za jiného uživatele nebo osobu nebo používat uživatelské jméno jiného uživatele.
 • Nahrávat nebo přenášet (nebo se pokoušet o nahrávání nebo přenášení) jakéhokoli materiálu, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus shromažďování nebo přenosu informací, mimo jiné včetně jasných formátů pro výměnu grafiky (tzv. „gif“), 1×1 pixelů, webových chyb, souborů cookie nebo jiných podobných zařízení (někdy označovaných jako „spyware“ nebo „pasivní mechanismy shromažďování dat“ nebo „pcms“).
 • Zasahovat, narušovat nebo vytvářet nepřiměřenou zátěž na Stránky nebo sítě či služby připojené k Stránkám.
 • Obtěžovat, působit újmu, zastrašovat nebo vyhrožovat některému z našich zaměstnanců nebo agentů zapojených do poskytování jakékoli části Stránek.
 • Pokoušet se obejít jakákoli opatření Stránek určená k zabránění nebo omezení přístupu na Stránky nebo jakoukoli část Stránek.
 • Kopírovat nebo upravovat software webu, mimo jiné včetně kódu Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiného kódu.
 • S výjimkou případů povolených platnými zákony dešifrovat, dekompilovat, rozebírat nebo zpětně upravovat jakýkoli software, který obsahuje nebo jakýmkoli způsobem tvoří část Stránek.
 • Kromě případů, kdy to může být výsledkem standardního používání vyhledávače nebo internetového prohlížeče, používat, spouštět, vyvíjet nebo distribuovat jakýkoli automatizovaný systém, mimo jiné včetně jakéhokoli tzv. pavouka, robota, nástroje pro podvádění, tzv. škrabání (indexové prohledávání) nebo off-line čtečky obsahu, který přistupuje na Stránky, nebo používat anebo spouštět jakýkoli neautorizovaný skript nebo jiný software.
 • Používat nákupního nebo pořizovacího agenta k nákupům na Stránce.
 • Provádět jakékoli neoprávněné používání Stránek, včetně shromažďování uživatelských jmen a/nebo e-mailových adres uživatelů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů automatizovanými prostředky nebo pod falešnou záminkou.
 • Používat Stránky jako součást jakéhokoli úsilí soutěžit s námi nebo jinak používat Stránky a/nebo Obsah pro jakékoli aktivity tvořící příjmy nebo komerční podnik.
 • Používat Stránky k inzerci nebo nabízení k prodeji zboží a služeb.

10. PŘÍSPĚVKY VYTVOŘENÉ UŽIVATELEM

Stránky Vás mohou vyzvat k chatování, přispívání k blogům, diskusním panelům, online fórům a dalším funkcím nebo k účasti na nich a mohou vám poskytnout možnost vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, provádět, publikovat, distribuovat nebo vysílat obsah a materiály nám samým nebo na Stránkách, mimo jiné včetně textu, písemného obsahu, videa, zvuku, fotografií, grafiky, komentářů, návrhů nebo osobních informací či jiných materiálů (souhrnně „Příspěvky“). Příspěvky mohou být zobrazeny ostatními uživateli Stránky a funkcí Nabídky tržiště („Marketplace Offerings“) a prostřednictvím webových stránek třetích stran. Jakékoli příspěvky, které odešlete, mohou být považovány za jiné než důvěrné a nechráněné autorským právem. Když vytváříte nebo zpřístupňujete jakékoli příspěvky, prohlašujete a zaručujete tímto, že:

 • Tvorba, distribuce, přenos, veřejné zobrazování nebo předvádění a přístup k vašim příspěvkům, jejich stahování nebo kopírování neporušují a nebudou porušovat vlastnická práva, včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodního tajemství nebo morálních práv jakékoli třetí strany.
 • Jste tvůrcem a vlastníkem nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy, uvolnění a oprávnění k používání a k autorizaci nás, Stránek a dalších uživatelů Stránek k používání vašich Příspěvků jakýmkoli způsobem zamýšleným Stránkami a těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.
 • Máte písemný souhlas, uvolnění a/nebo svolení každé jednotlivé identifikovatelné osoby ve vašich Příspěvcích k použití jména nebo podoby každé takové identifikovatelné jednotlivé osoby, aby bylo možné zahrnout a použít vaše Příspěvky jakýmkoli způsobem zamýšleným na Stránkách a v těchto Smluvních podmínkách.
 • Vaše Příspěvky nejsou nepravdivé, nepřesné ani zavádějící.
 • Vaše Příspěvky nejsou nevyžádanou nebo neoprávněnou reklamou, propagačními materiály, pyramidovými hrami, řetězovými emaily, spamem, hromadnými zásilkami nebo jinými formami navádění.
 • Vaše Příspěvky nejsou obscénní, oplzlé, lascivní, necudné, násilné, obtěžující, urážlivé, pomlouvačné nebo jinak nevhodné (podle našeho posouzení).
 • Vaše Příspěvky nikoho nezesměšňují, neposmívají se, neznevažují, nezastrašují ani nezneužívají.
 • Vaše Příspěvky se nepoužívají k obtěžování nebo vyhrožování (v právním smyslu těchto pojmů) jiné osobě a k propagaci násilí vůči konkrétní osobě nebo skupině osob.
 • Vaše Příspěvky neporušují žádné platné zákony, předpisy ani pravidla.
 • Vaše Příspěvky neporušují práva třetích stran na ochranu osobních údajů nebo zveřejnění obsahu.
 • Vaše Příspěvky neporušují žádné platné zákony týkající se dětské pornografie ani zákony jinak určeny k ochraně zdraví nebo dobrých životních podmínek nezletilých;
 • Vaše Příspěvky neobsahují žádné urážlivé komentáře, které se týkají rasy, národnosti, pohlaví, sexuální preference nebo tělesného postižení.
 • Vaše Příspěvky jinak neporušují ani neodkazují na materiál, který porušuje jakékoli ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek nebo jakýkoli platný zákon nebo předpis.
 • Jakékoli použití Stránek nebo Nabídky tržiště v rozporu s výše uvedeným porušuje tyto Všeobecné smluvní podmínky a může mít mimo jiné za následek ukončení nebo pozastavení vašich práv na používání Stránek a Nabídky tržiště.

11. OPRÁVNĚNÍ K POUŽITÍ PŘÍSPĚVKŮ

Zveřejněním vašich Příspěvků na jakoukoli část Stránek nebo zpřístupněním Příspěvků na Stránky propojením vašeho účtu ze Stránek s jakýmkoli vaším účtem na sociálních sítích, automaticky udělujete právo, a prohlašujete a zaručujete, že máte právo nám udělit neomezené, neohraničené, neodvolatelné, trvalé, nevýhradní, převoditelné, bezplatné, plně placené, celosvětové právo a licenci hostovat, používat, kopírovat, reprodukovat, zveřejňovat, prodávat, dále prodávat, zveřejňovat, vysílat, opakovat, archivovat, ukládat, ukládat do mezipaměti, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat, přeformátovávat, překládat, přenášet, výňatky (zcela nebo zčásti) a distribuovat takové Příspěvky (včetně, kromě jiných, Vašeho obrazu a hlasu) pro jakýkoli účel, komerční, reklamní nebo jiný, a připravovat odvozená díla nebo začlenit do jiného díla tyto Příspěvky, udělovat a autorizovat sublicence výše uvedeného. K použití a distribuci může dojít v jakémkoli formátu médií a prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů.

Tato licence se vztahuje na jakoukoli formu, média nebo technologii, která je nyní známá nebo dále vyvinutá, a zahrnuje naše použití Vašeho jména, názvu společnosti, případně názvu licence, a jakýchkoli ochranných známek, servisních značek, obchodních názvů, log a osobních a komerčních obrázků, které poskytnete. Vzdáváte se všech morálních práv ve svých Příspěvcích a zaručujete, že ve vašich Příspěvcích nebyla jinak uplatněna morální práva.

Nevznášíme žádná vlastnická práva na vaše Příspěvky. Zůstává vám plné vlastnictví všech vašich Příspěvků a veškerých práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv spojených s vašimi Příspěvky. Nejsme odpovědní za žádná prohlášení nebo vyjádření ve vašich Příspěvcích, které poskytnete v jakékoli oblasti na Stránkách. Jste výhradně odpovědní za své Příspěvky na Stránkách a výslovně souhlasíte s tím, že nás zprostíte veškeré odpovědnosti a zdržíte se jakýchkoli právních kroků proti nám v souvislosti s vašimi Příspěvky.

Máme právo, podle našeho výhradního a absolutního uvážení, (1) upravovat, redigovat nebo jinak měnit jakékoli Příspěvky; (2) přeřazovat jakékoli Příspěvky do jiné kategorie tak, aby byly umístěny na vhodnější místa na Stránkách; a (3) předběžně prověřit nebo odstranit jakýkoli Příspěvek kdykoli a z jakéhokoli důvodu, bez předchozího upozornění. Nemáme povinnost monitorovat vaše Příspěvky.

12. POKYNY PRO UŽIVATELSKÉ RECENZE

Můžeme vám poskytnout oblasti na Stránkách, kde můžete zanechat své recenze nebo hodnocení. Při zveřejňování hodnocení musíte splňovat následující kritéria: (1) měli byste mít zkušenosti z první ruky s osobou/subjektem, který je posuzován; (2) vaše hodnocení by neměla obsahovat urážlivé nadávky nebo urážlivé, rasistické, urážlivé nebo nenávistné výrazy; (3) vaše hodnocení by neměla obsahovat diskriminační odkazy na základě náboženského vyznání, rasy, pohlaví, národnostního původu, věku, rodinného stavu, sexuální orientace nebo zdravotního postižení; (4) vaše hodnocení by neměla obsahovat odkazy na nezákonnou činnost; (5) neměli byste být spojeni s konkurencí, pokud zveřejňujete negativní hodnocení; (6) neměli byste činit žádné závěry, pokud jde o zákonnost chování; (7) nesmíte zveřejňovat žádná nepravdivá nebo zavádějící prohlášení; a (8) nesmíte organizovat kampaň povzbuzující ostatní k zveřejňování hodnocení, ať už pozitivních nebo negativních.

Recenze můžeme přijmout, odmítnout nebo odebrat dle vlastního uvážení. Nemáme absolutně žádnou povinnost kontrolovat recenze nebo je mazat, i když někdo považuje recenze za nevhodné nebo nepřesné. Recenze neschvalujeme a nemusí nutně představovat naše názory nebo názory žádné z našich poboček nebo partnerů. Nepřebíráme odpovědnost za jakoukoliv recenzi nebo za jakékoli reklamace, závazky nebo ztráty vyplývající z jakékoli recenze. Zveřejněním recenze nám tímto udělujete bez nároku na licenční poplatky trvalé, nevýhradní, celosvětové, plně splatné, postupitelné právo s možností sublicence a zároveň nám udělujete licenci k reprodukci, úpravě, překladu, přenosu jakýmkoli způsobem, zobrazení, provedení a/nebo distribuci veškerého obsahu souvisejícího s vaší recenzí.

13. SOCIÁLNÍ MÉDIA

V rámci funkčnosti Stránek můžete propojit svůj účet s online účty, které máte s poskytovateli služeb třetích stran (každý takový účet, dále jen „Účet třetí strany“), a to buď: (1) poskytnutím přihlašovacích údajů k Účtu třetí strany prostřednictvím Stránek; nebo (2) tím, že nám umožníte přístup k vašemu Účtu třetí strany, jak je povoleno podle platných podmínek, kterými se řídí vaše používání každého Účtu třetí strany. Prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni sdělit nám své přihlašovací údaje k Účtu třetí strany a/nebo nám udělit přístup k vašemu Účtu třetí strany, aniž byste porušili některé z podmínek, kterými se řídí vaše používání příslušného Účtu třetí strany, a aniž byste nás zavazovali k placení jakýchkoli poplatků nebo k tomu, abychom podléhali omezením použití uloženým poskytovatelem služeb třetí strany na Účtu třetí strany. Tím, že nám poskytnete přístup k jakýmkoli Účtům třetích stran, berete na vědomí, že (1) můžeme přistupovat, zpřístupňovat a ukládat (pokud je to relevantní) jakýkoli obsah, který jste poskytli a uložili na svém Účtu třetí strany (dále jen „obsah sociální sítě“) tak, aby byl dostupný na a prostřednictvím Stránek prostřednictvím vašeho účtu, včetně, bez omezení, seznamů přátel a (2) můžeme odesílat a přijímat z vašeho Účtu třetí strany další informace v rozsahu, v jakém jste byli informováni při propojení vašeho účtu s Účtem třetí strany. V závislosti na Účtech třetích stran, které si vyberete, a v souladu s nastavením ochrany osobních údajů, které jste nastavili na těchto Účtech třetích stran, mohou být na vašem účtu a prostřednictvím tohoto účtu na webu k dispozici informace umožňující osobní identifikaci, které zveřejníte na účtech třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se Účet třetí strany nebo přidružená služba stane nedostupným nebo náš přístup k takovému Účtu třetí strany bude ukončen poskytovatelem služeb třetí strany, pak obsah sociální sítě již nemusí být na těchto stránkách a prostřednictvím nich dostupný. Spojení mezi vaším účtem na Stránkách a Účty třetích stran můžete kdykoli zakázat. UPOZORŇUJEME, ŽE VÁŠ VZTAH S POSKYTOVATELI SLUŽEB TŘETÍCH STRAN SPOJENÝMI S VAŠIMI ÚČTY TŘETÍCH STRAN SE ŘÍDÍ VÝHRADNĚ VAŠÍ SMLOUVOU(SMLOUVAMI) S TĚMITO POSKYTOVATELI SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. Nevyvíjíme žádné úsilí o kontrolu jakéhokoli obsahu sociálních sítí za jakýmkoli účelem, včetně, mimo jiného, přesnosti, zákonnosti nebo nezasahování, a nejsme odpovědní za žádný obsah sociální sítě. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme přistupovat k vašemu e-mailovému adresáři spojenému s Účtem třetí strany a seznamu kontaktů uložených ve vašem mobilním zařízení nebo tabletu výhradně pro účely identifikace a informování o kontaktech, kteří se také zaregistrovali k používání těchto Stránek. Spojení mezi Stránkami a Účtem třetí strany můžete deaktivovat tak, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených kontaktních údajů nebo prostřednictvím nastavení účtu (pokud existují). Pokusíme se odstranit veškeré informace uložené na našich serverech, které byly získány prostřednictvím takového Účtu třetí strany, s výjimkou uživatelského jména a profilového obrázku, které se přiřadí k vašemu účtu.

14. PODÁNÍ

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli otázky, připomínky, návrhy, nápady, zpětná vazba nebo jiné informace týkající se Stránek nebo Nabídky tržiště (dále jen „Podání“), které jste nám poskytli, nejsou důvěrné a stanou se naším výhradním vlastnictvím. Budeme vlastnit výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, a budeme mít nárok na neomezené použití a šíření těchto Podání pro jakýkoli zákonný účel, komerční nebo jiný, bez uvedení vašeho jména nebo náhrady pro vás. Tímto se vzdáváte všech morálních práv na jakákoli taková Podání a zaručujete, že taková Podání jsou originální nebo že máte právo taková Podání předložit. Souhlasíte s tím, že proti nám nebude existovat žádný opravný prostředek za jakékoli údajné nebo skutečné porušení nebo zneužití jakéhokoli vlastnického práva ve vašich Podáních.

15. WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TŘETÍCH STRAN

Stránky mohou obsahovat (nebo vám mohou být zaslány prostřednictvím Stránek nebo Nabídky tržiště) odkazy na jiné webové stránky (dále jen „Webové stránky třetích stran“), jakož i články, fotografie, text, grafiku, obrázky, vzory, hudbu, zvuk, video, informace, aplikace, software a další obsah nebo položky náležející nebo pocházející od třetích stran (dále jen „Obsah třetích stran“). Tyto Webové stránky třetích stran a Obsah třetích stran nejsou námi zkoumány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti, vhodnosti nebo úplnosti a nejsme odpovědní za žádné Webové stránky třetích stran, k nimž se přistupuje prostřednictvím těchto Stránek, ani za žádný obsah třetích stran zveřejněný, dostupný nebo nainstalovaný na těchto stránkách, včetně obsahu, přesnosti, urážlivosti, názorů, spolehlivosti, postupů ochrany osobních údajů nebo jiných zásad obsažených na Webových stránkách třetích stran nebo v Obsahu třetích stran. Zahrnutí, propojení nebo povolení používání nebo instalace jakýchkoli Webových stránek třetích stran nebo jakéhokoli Obsahu třetích stran neznamená, že je schválíme nebo doporučíme. Pokud se rozhodnete opustit Stránky a přistupovat k Webovým stránkám třetích stran nebo používat či instalovat jakýkoli Obsah třetích stran, děláte to na vlastní riziko a měli byste si být vědomi toho, že tyto Všeobecné smluvní podmínky se již neuplatňují. Měli byste si prostudovat příslušné podmínky a zásady, včetně zásad ochrany osobních údajů a postupů shromažďování údajů, všech webových stránek, na které přejdete ze Stránek, nebo které se týkají jakýchkoli aplikací, které používáte nebo instalujete ze Stránek. Veškeré nákupy provedené prostřednictvím Webových stránek třetích stran budou prováděny prostřednictvím jiných webových stránek a od jiných společností a my neneseme žádnou odpovědnost v souvislosti s takovými nákupy, které jsou výhradně mezi vámi a příslušnou třetí stranou. Souhlasíte a berete na vědomí, že nedoporučujeme produkty nebo služby nabízené na webových stránkách třetích stran a vy nás zbavíte odpovědnosti z důvodu jakékoli újmy způsobené nákupem těchto produktů nebo služeb. Kromě toho nás zbavíte odpovědnosti za jakékoli ztráty, které utrpíte, nebo před újmou, která vám bude způsobena v souvislosti s jakýmkoli Obsahem třetích stran nebo v důsledku jakéhokoli kontaktu s Webovými stránkami třetích stran.

16. SPRÁVA STRÁNEK

Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost, na: (1) sledování Stránek z hlediska porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek; (2) přijetí vhodných právních kroků proti komukoli, kdo podle našeho výhradního uvážení poruší zákon nebo tyto Všeobecné obchodné podmínky, včetně, ale bez omezení, nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení; (3) podle našeho výhradního uvážení a bez omezení, odmítnout, omezit přístup, omezit dostupnost nebo zakázat (v rozsahu, v jakém je to technologicky proveditelné) jakýkoli váš Příspěvek nebo jakoukoli jeho část; (4) podle našeho výhradního uvážení a bez omezení, oznámení nebo odpovědnosti odstranit ze Stránek nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou nadměrné velikosti nebo jakýmkoli způsobem zatěžují naše systémy; a (5) jinak spravovat Stránky způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování Stránek a Nabídky tržiště.

17. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Záleží nám na vašem soukromí a bezpečnosti údajů. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů: https://www.mydonna.com/de/cs/privacy-policy. Používáním Stránek nebo Nabídky tržiště souhlasíte s tím, že budete vázáni našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto Všeobecných smluvních podmínek. Upozorňujeme, že webhosting Stránek a Nabídky tržiště je poskytován v Česku. Pokud přistupujete na Stránky nebo k Nabídce tržiště z jakéhokoli jiného regionu světa, kde se zákony nebo jiné požadavky upravující shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů liší od platných zákonů v Česku, pak prostřednictvím pokračujícího používání Stránek přenášíte své údaje do Česka a výslovně souhlasíte s tím, aby byly vaše údaje přenášeny a zpracovávány v Česku.

18. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

Tyto Všeobecné smluvní podmínky zůstávají v plné platnosti a účinnosti, když používáte Stránky. ANIŽ BYCHOM OMEZOVALI JAKÁKOLI JINÁ USTANOVENÍ TĚCHTO VŠEOBECNÝCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK, VYHRAZUJEME SI PRÁVO, DLE NAŠEHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ A BEZ OZNÁMENÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI, ODEPŘÍT PŘÍSTUP A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A NABÍDKY TRŽIŠTĚ (VČETNĚ BLOKOVÁNÍ URČITÝCH IP ADRES) JAKÉKOLI OSOBĚ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEBO BEZ DŮVODU, MIMO JINÉ ZA PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO DOJEDNÁNÍ OBSAŽENÉHO V TĚCHTO VŠEOBECNÝCH SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH NEBO JAKÝCHKOLI PLATNÝCH ZÁKONŮ NEBO PŘEDPISŮ. MŮŽEME UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ NEBO ÚČAST NA STRÁNKÁCH A NABÍDKÁCH TRŽIŠTĚ NEBO SMAZAT VÁŠ ÚČET A VEŠKERÝ OBSAH NEBO INFORMACE, KTERÉ JSTE ZVEŘEJNILI, KDYKOLI, BEZ VAROVÁNÍ, PODLE NAŠEHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ.

Pokud váš účet z jakéhokoli důvodu ukončíme nebo pozastavíme, máte zakázáno zaregistrovat se a vytvořit si nový účet pod svým jménem, falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, i když můžete jednat jménem třetí strany. Kromě zrušení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, včetně, kromě jiného, kroků na dosažení občanskoprávní, trestní a soudní nápravy.

19. ZMĚNY A PŘERUŠENÍ

Vyhrazujeme si právo změnit, upravit nebo odstranit obsah Stránek kdykoliv nebo z jakéhokoli důvodu podle našeho vlastního uvážení bez předchozího upozornění. Nemáme však povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich Stránkách. Vyhrazujeme si také právo kdykoli změnit nebo ukončit všechny Nabídky tržiště nebo jejich část bez předchozího upozornění. Nebudeme vůči vám ani žádné třetí straně nést odpovědnost za jakékoli změny, změny cen, pozastavení nebo ukončení používání Stránek nebo Nabídky tržiště.

Nemůžeme zaručit, že Stránky a Nabídky tržiště budou vždy k dispozici. Můžeme se setkat s hardwarovými, softwarovými nebo jinými problémy nebo potřebou provádět údržbu související se Stránkami, což může mít za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Vyhrazujeme si právo kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, ukončit nebo jinak upravit Stránky nebo Nabídky tržiště bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu nebo nepříjemnosti způsobené vaší neschopností přistupovat nebo používat Stránky nebo Nabídky tržiště během jakýchkoli prostojů nebo přerušení stránek nebo Nabídky tržiště. Žádné ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek nebude vykládáno tak, aby nás zavazovalo udržovat a podporovat Stránky nebo Nabídky tržiště nebo zabezpečovat jakékoli opravy, aktualizace nebo vydání v souvislosti s nimi.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky se řídí a jsou vykládány podle německého práva a uplatňování Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží je výslovně vyloučeno. Pokud máte obvyklé bydliště v EU a jste spotřebitelem, máte navíc k dispozici ochranu, kterou vám poskytují závazná ustanovení zákona ve vaší zemi trvalého pobytu. Společnost Donna My Personal Pharmacy i Vy souhlasíte s tím, že se podrobíte nevýhradní jurisdikci soudů v Mnichově, což znamená, že můžete uplatnit nárok na ochranu svých práv na ochranu spotřebitele v souvislosti s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami v Německu nebo v zemi EU, ve které máte bydliště.

21. ŘEŠENÍ SPORŮ

Neformální jednání

Za účelem urychlení řešení a řízení nákladů na jakýkoli spor, kontroverzi nebo reklamaci související s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (jednotlivě „Spor“ a souhrnně „Spory“) vznesený vámi nebo námi (jednotlivě „Strana“ a souhrnně „Strany“) se Strany dohodly, že se nejprve pokusí vyjednat jakýkoli Spor (s výjimkou Sporů výslovně uvedených níže) neformálně po dobu nejméně třiceti (30) dnů před zahájením rozhodčího řízení. Tato neformální jednání začínají písemným oznámením jedné ze stran druhé straně.

Závazní rozhodčí řízení

Jakýkoli spor vyplývající ze vztahů mezi stranami této smlouvy bude řešen jedním rozhodcem, který bude vybrán v souladu s rozhodčími a vnitřními pravidly Evropského rozhodčího soudu, který je součástí Evropského rozhodčího centra se sídlem ve Štrasburku a která jsou v platnosti v době podání žádosti o rozhodčí řízení a přijetí tohoto ustanovení představuje také přijetí těchto pravidel. Sídlem arbitráže je Mnichov, Německo. Jednacím jazykem bude angličtina. Použitelnými pravidly hmotného práva jsou německé právní předpisy.

Omezení

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli rozhodčí řízení bude omezeno na spor mezi smluvními stranami jednotlivě. V plném rozsahu povoleném zákonem (a) nesmí být rozhodčí řízení spojeno s žádným jiným řízením; (b) neexistuje žádné právo nebo pravomoc pro jakýkoli Spor, který má být rozhodován na základě skupinové žaloby nebo pro použití řízení o skupinové žalobě; a (c) neexistuje žádné právo nebo pravomoc pro jakýkoli Spor, který má být vznesen v údajné zastupitelské funkci jménem široké veřejnosti nebo jiných osob.

Výjimky z neformálních jednání a rozhodčího řízení

Smluvní strany se dohodly, že následující spory nepodléhají výše uvedeným ustanovením týkajícím se neformálních jednání závazných pro rozhodčí řízení: (a) jakékoli spory usilující o vymáhání nebo ochranu nebo týkající se platnosti jakýchkoli práv duševního vlastnictví smluvní strany; (b) jakýkoli spor týkající se nebo vyplývající z obvinění z krádeže, pirátství, narušení soukromí nebo neoprávněného použití; a (c) jakýkoli nárok na soudní zákaz jako opravní prostředek. Pokud bude toto ustanovení shledáno nezákonným nebo nevymahatelným, pak se žádná ze stran nerozhodne rozhodovat jakýkoli spor spadající do té části tohoto ustanovení, která bude shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, a takový spor bude rozhodnut soudem příslušné jurisdikce v rámci soudů uvedených pro výše uvedenou jurisdikci a strany souhlasí s tím, že se podrobí osobní jurisdikci tohoto soudu.

22. OPRAVY

Na Stránkách mohou být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, která se mohou týkat Nabídky tržiště, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace na Stránce bez předchozího upozornění.

23. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Stránky jsou poskytovány tak, jak jsou a jak jsou k dispozici. Souhlasíte s tím, že služby stránek budete používat na vlastní riziko. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se zříkáme všech záruk, výslovných i předpokládaných, v souvislosti se stránkami a jejich používáním, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování práv. Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení o přesnosti nebo úplnosti obsahu stránek nebo obsahu jakýchkoli webových stránek, na které jsou odkazy na tyto stránky, a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli (1) chyby, omyly nebo nepřesnosti obsahu a materiálů, (2) zranění osob nebo škody na majetku jakékoli povahy, které jsou důsledkem vašeho přístupu na stránky a jejich používání, (3) jakýkoli neoprávněný přístup k našim zabezpečeným serverům a/nebo k veškerým osobním údajům a/nebo finančním informacím na nich uloženým nebo jejich používání, (4) jakékoli přerušení nebo zastavení přenosu na stránky nebo ze stránek, (5) jakékoli chyby, viry, trojské koně a podobně, které mohou být na stránky nebo jejich prostřednictvím přeneseny jakoukoli třetí stranou, a/nebo (6) jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu a materiálech nebo za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vzniklou v důsledku používání jakéhokoli obsahu zveřejněného, přeneseného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím stránek. Nezaručujeme, neschvalujeme, neručíme ani nepřebíráme odpovědnost za žádný produkt nebo službu inzerovanou nebo nabízenou třetí stranou prostřednictvím těchto stránek, jakýchkoli webových stránek, na které vedou hypertextové odkazy, ani za žádnou webovou stránku nebo mobilní aplikaci uvedenou v jakémkoli banneru nebo jiné reklamě, a nebudeme stranou ani nijak neodpovídáme za sledování jakékoli transakce mezi vámi a poskytovateli produktů nebo služeb třetích stran. Stejně jako při nákupu produktu nebo služby prostřednictvím jakéhokoli média nebo v jakémkoli prostředí byste se měli řídit svým nejlepším úsudkem a v případě potřeby postupovat obezřetně.

24. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V žádném případě nebudeme my ani naši ředitelé, zaměstnanci nebo zástupci odpovídat vám ani žádné třetí straně za jakékoli přímé, nepřímé, následné, exemplární, náhodné, zvláštní nebo sankčně nahrazované škody, včetně ušlého zisku, ušlých příjmů, ztráty dat nebo jiných škod vzniklých v důsledku vašeho používání těchto stránek, a to ani v případě, že jsme byli na možnost vzniku takových škod upozorněni. Bez ohledu na cokoli opačného, co je zde uvedeno, bude naše odpovědnost vůči vám z jakéhokoli důvodu a bez ohledu na formu žaloby vždy omezena na 15,00 eur. Zákony některých států USA a mezinárodní zákony neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo vyloučení či omezení některých škod. Pokud se na vás tyto zákony vztahují, nemusí se na vás vztahovat některé nebo všechny výše uvedené výjimky nebo omezení a můžete mít další práva.

25. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že nás budete chránit, odškodníte nás a zbavíte nás odpovědnosti, včetně našich dceřiných společností, přidružených společností a všech našich příslušných vedoucích pracovníků, zástupců, partnerů a zaměstnanců, před a proti jakékoli ztrátě, škodě, odpovědnosti, nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků a výdajů za právní zastoupení, učiněných jakoukoli třetí stranou v způsobených nebo v důsledku: (1) vašich Příspěvků; (2) používání Stránek; (3) porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek; (4) jakéhokoli porušení vašich prohlášení a záruk uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách; (5) vašeho porušení práv třetí strany, včetně, mimo jiného, práv duševního vlastnictví; nebo (6) jakéhokoli zjevného škodlivého jednání vůči jakémukoli jinému uživateli Stránek, se kterým jste se spojili prostřednictvím Stránek. Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo na vaše náklady převzít výhradní právní obranu a kontrolu nad všemi záležitostmi, za které jste nás povinni odškodnit, a souhlasíte, že budete na vaše náklady spolupracovat s naší právní obranou těchto nároků. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom Vás informovali o jakémkoli takovém nároku, žalobě nebo řízení, které je předmětem tohoto odškodnění, jakmile se o něm dozvíme.

26. UŽIVATELSKÁ DATA

Budeme uchovávat určité údaje, které přenášíte na Stránku za účelem správy výkonu Stránek, jakož i údaje týkající se vašeho používání Stránek. I když provádíme pravidelné rutinní zálohování dat, jste výhradně zodpovědní za všechna data, která přenášíte nebo která se vztahují k jakékoli činnosti, kterou jste provedli pomocí těchto Stránek. Souhlasíte s tím, že vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození těchto údajů, a tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na žalobu proti nám vyplývajícího z takové ztráty nebo poškození těchto údajů.

27. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE, TRANSAKCE A PODPISY

Návštěva těchto Stránek, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů představují elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další komunikace, které vám poskytneme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a na Stránkách, splňují jakýkoli právní požadavek, aby taková komunikace byla v písemné formě. TÍMTO SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ, SMLUV, OBJEDNÁVEK A DALŠÍCH ZÁZNAMŮ A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVÁNÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMŮ O TRANSAKCÍCH ZAHÁJENÝCH NEBO DOKONČENÝCH NÁMI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK. Tímto se vzdáváte jakýchkoli práv nebo požadavků podle jakýchkoli zákonů, nařízení, pravidel, nařízení nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení nebo uchovávání neelektronických záznamů, nebo plateb nebo poskytování kreditů jakýmkoli jiným způsobem než elektronickými prostředky.

28. PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Tyto podmínky účasti upravují účast ve všech soutěžích na stránce Facebook https://www.facebook.com/wearedonna, na stránce Instagram https://www.instagram.com/wearedonna/, stránce TikTok https://www.tiktok.com/@wearedonna, stránce Pinterest https://www.pinterest.de/wearedonna/ a kanálu YouTube  https://www.youtube.com/@wearedonna Donna My Personal Pharmacy a jejich implementaci, pokud není výslovně uveden odkaz na samostatné Podmínky účasti. Účastí v příslušné soutěži společnosti Donna Personal Pharmacy s. r. o. přijímají účastníci následující ustanovení.

Podmínky účasti

Zúčastnit se může každá osoba, která dosáhla věku 18 let a má trvalý pobyt v Evropské unii (nebo v Lichtenštejnsku, Švýcarsku nebo Norsku). Z účasti na soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Donna Personal Pharmacy s.r.o. a všechny osoby podílející se na soutěži, zejména na koncepci a realizaci soutěže. Účast je možná jednorázově a pouze pro online registrované uživatele. Obchodní společnosti, které se soutěže účastní jménem třetích osob, jsou vyloučeny.

Podrobnosti o soutěži

Doba účasti, soutěžní otázky, typ účasti a šance na výhru a případně podrobnosti o výhře jsou podrobně popsány v příslušném soutěžním příspěvku na sociálních sítích.

Odpovědnost a fungování soutěže

Donna Personal Pharmacy s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za případné technické závady v souvislosti s vkládáním komentářů, soukromých zpráv při elektronické komunikaci v průběhu soutěže, během procesu registrace do soutěže nebo v důsledku zahlcení provozu na sítích. Účast prostřednictvím loterijních agentů vede k vyloučení. Použití jakéhokoli druhu automatizovaných procesů, jako jsou skripty, k manipulaci soutěží je zakázáno a automaticky povede k vyloučení ze soutěže. Donna Personal Pharmacy s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za pozdní nebo neúplné zadání příspěvků.

Průběh soutěže

Výherci jsou losováni náhodně. Výhru není možné vyplatit v hotovosti. Výherci budou informováni (přímou zprávou) nejpozději do jednoho týdne po skončení soutěže. Výherci pak musí svou účast potvrdit společnosti Donna Personal Pharmacy s.r.o. do 48 hodin prostřednictvím soukromé zprávy (uvedením celého jména, adresy bydliště a telefonního čísla pro účely zaslání výhry). Vyhlášení vítěze probíhá bez záruky. Vícenásobná účast nebude použita k určení vítěze. Pokud výhra není z jakéhokoli důvodu dostupná, Donna Personal Pharmacy s.r.o. si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru cenou obdobného typu. S odesláním výhry nevznikají pro účastníka žádné náklady. Vezměte prosím na vědomí, že Vaše IP adresa bude uchovávána po dobu trvání soutěže. Nárok na výhru zaniká, pokud nedojde k předání výhry do jednoho týdne od prvního oznámení výhry z důvodů spadajících mezi odpovědnosti výherce.

Obecná ustanovení

Na poskytnutí výhry není právní nárok. Soutěž se řídí právním řádem České republiky. Donna Personal Pharmacy s.r.o. si vyhrazuje právo soutěž zrušit nebo změnit, pokud z technických důvodů nelze zaručit řádné provedení soutěže. V tomto případě jsou vyloučeny jakékoli nároky na náhradu vzniklých nákladů a nároky na náhradu škody. Vyhrazujeme si právo na změny týkající se průběhu, programu a termínu soutěže. Veškeré informace poskytnuté pořadatelem soutěže, zejména v souvislosti se zveřejněním jmen výherců apod., jsou poskytovány bez záruky. Veškeré komentáře nebo stížnosti týkající se soutěže směrujte na adresu Donna Personal Pharmacy s.r.o. Účastník soutěže poskytne veškeré informace pořadateli soutěže.

Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Donna Personal Pharmacy s.r.o. odpovídá za zpracování osobních údajů, které účastník poskytne v rámci soutěže. Vaše osobní údaje (zejména Vaši IP adresu) budeme uchovávat po dobu trvání soutěže za účelem vyhodnocení soutěže. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména (a uživatelského jména na sociálních sítích) pro účely vyhlášení výherců. Vaše osobní údaje jsou předány příslušnému partnerovi soutěže za účelem zaslání a uplatnění výhry. Vaše osobní údaje budou smazány nejpozději do čtyř týdnů po skončení soutěže.

Jako účastník soutěže máte právo na informace, vymazání nebo opravu údajů v souladu se zákonnými ustanoveními, zejména GDPR. Dále můžete svůj online souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli do budoucna zrušit, může to však vést k Vašemu vyloučení ze soutěže.

Další informace o nakládání s Vašimi osobními údaji a Vašich právech naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, kontaktujte nás písemně na adrese info@mydonna.com.

Oznámení a podmínky třetích stran

Pokud je soutěž nabízena pořadatelem prostřednictvím třetí platformy, jako je Facebook nebo Instagram, platí následující:

 1. Kromě těchto podmínek účasti se vztah mezi organizátorem, účastníkem a příslušnou třetí platformou řídí podmínkami účasti a pravidly ochrany údajů provozovatele příslušné platformy (viz podmínky použití Facebooku https://www.facebook.com/terms.php, podmínky použití Instagramu https://help.instagram.com/519522125107875)
 2. Proti výše uvedeným sociálním platformám, na kterých může soutěž probíhat, nemohou účastníci uplatňovat žádné nároky v souvislosti s používáním soutěžní aplikace nebo účastí v soutěži.
 3. Účastníci berou na vědomí, že soutěžní aplikace ani soutěž nejsou žádným způsobem sponzorovány, podporovány, organizovány ani propojeny s příslušnou výše uvedenou třetí platformou.
 4. Veškeré informace a údaje poskytnuté nebo shromážděné účastníky v soutěži nebo prostřednictvím použití soutěžní aplikace budou použity pouze pro účely soutěže a nebudou předány třetím osobám, pokud k tomu účastník nedá souhlas.
 5. Veškeré dotazy a informace týkající se soutěže směřujte na pořadatele, nikoli na výše uvedenou třetí platformu.
Pořadatel soutěže

Donna Personal Pharmacy s.r.o.

Národní 60/28

Nové Město, 11000 Praha

Česká republika

IČ: 139 96 843

DIČ: CZ13996843

Email: info@mydonna.com

29. RŮZNÉ

Tyto Všeobecné smluvní podmínky a jakékoli zásady nebo provozní pravidla, která jsme zveřejnili na Stránkách nebo ve vztahu k Stránkám, představují celou a úplnou dohodu a ujednání mezi vámi a námi. Naše neuplatnění nebo neprosazení jakéhokoliv práva nebo ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek nebude představovat zřeknutí se takového práva nebo ustanovení. Tyto Všeobecné smluvní podmínky se uplatňují v plném rozsahu povoleném zákonem. Kterákoli nebo všechna naše práva a povinnosti můžeme kdykoli postoupit jiným. Neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození, zpoždění nebo nečinnost způsobenou jakoukoli příčinou mimo naši přiměřenou kontrolu. Pokud bude některé ustanovení nebo část ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek shledána nezákonnou, neplatnou nebo nevymahatelnou, bude toto ustanovení nebo část ustanovení považována za oddělitelnou od těchto Všeobecných smluvních podmínek a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. V důsledku těchto Všeobecných smluvních podmínek používání nebo používání Stránek nevzniká mezi Vámi a námi žádný společný podnik, partnerství, zaměstnání ani agenturní vztah. Souhlasíte s tím, že tyto Všeobecné smluvní podmínky nebudou vykládány proti nám na základě jejich vypracování. Tímto se vzdáváte veškeré ochrany a obhajoby, které byste mohli mít na základě elektronické podoby těchto Podmínek používání a nepodepsaní těchto Podmínek smluvními stranami za účelem jejich uplatnění.

Nejčastější dotazy a odpovědi najdete zde.